Şiddete Karşı Da(ya)nışma

KADAV olarak,  toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz bırakılan göçmen, mülteci, sığınmacı ve Türkiyeli kadınlara feminist sosyal hizmet uygulaması bağlamında sosyal hizmet uzmanları ve avukatlar ile psikososyal ve hukuki da(ya)nışma sağlamaktayız. Bu kapsamda kadınların kendi kaderini tayin etme hakkını gözeterek yaptığımız görüşmelerde dayanışma içerisinde olduğumuz kadınların, kadına yönelik şiddete karşı önleyici, koruyucu ve destekleyici hak ve hizmetlere erişebilmesini ve bunların etkin şekilde uygulanmasını hedefliyoruz.

Destek Almak İçin →