Grup Odaklı Güçlenme

Cinsiyet temelli şiddet ya da başka sebeplerle KADAV’a başvuran kadınlara yönelik bireysel desteklerimizin yanı sıra, Türkiyeli ve göçmen kadınların ağlar içinde de yan yana gelmeleri, birbirlerini güçlendirmeleri ve birlikte güçlenmeleri hedefi, her zaman KADAV faaliyetlerinin önemli unsurlarından biri oldu. Zaman zaman eğitim, zaman zaman katılımcı atölyeler biçiminde gerçekleştirdiğimiz ağ çalışmalarımızı çoğunlukla yüz yüze gerçekleştirmeyi tercih etsek de, pandeminin başından bu yana çoğunlukla dijital kanallar üzerinden sürdürdük.

KADAV olarak sahada çalışmaya başladığımız günden bu yana Türkiyeli ve göçmen kadın gruplarına yönelik çeşitli eğitim ve atölye içerikleri ve modülleri ürettik. Elbette bunların en başında, kadınların hakları ve kendilerine sunulan hizmetler konusunda bilgi almalarını sağlayacak eğitimler geliyor; CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi, 6284 Sayılı Kanun ve Şiddetten Korunma Mekanizmaları, Göçmenlere Yönelik Yasal Çerçeve, Ekonomik Haklar, Bedensel Haklar, Barınma ve Kiracı Hakları, Sağlığa Erişim Hakkı gibi içerikler bunlardan yalnızca bazıları.

Bunun yanı sıra, hem KADAV Kadın Dayanışma Merkezi’nde, hem de temasta olduğumuz yerel yönetim, kurum ve örgütlerin danışanlarına yönelik şiddete karşı güçlenme atölyeleri, psikolojik destek atölyeleri, üreme sağlığı atölyeleri, Dansla Temas atölyesi, yaratıcı üretim atölyeleri, çocukların korunmasına ve gelişimine destek amaçlı ebeveyn atölyeleri gibi faaliyetlerle düzenli olarak bir araya gelmeyi sürdürüyoruz; her seferinde yeni kadınların katılımıyla dayanışma ağımızı genişletiyoruz.

Ayrıca aylık tematik etkinliklerimizde her ay belli bir konu etrafında eğitimler veriyor, interaktif oturumlarımızda çeşitli alanlardan uzmanlarla kadınları buluşturuyor ve sorularına doğrudan cevap alabilmelerini sağlıyor, dayanışma grubumuzla konuya dair yazılı ve görsel medya içerikleri üretiyoruz.

Grup güçlenme faaliyetlerimizin önemli bir ayağını, göçmen kadınların istihdama ve sosyal hayata katılımını kolaylaştırma hedefiyle sürdürdüğümüz Türkçe atölyelerimiz oluşturuyor. Pandemiye rağmen çeşitli seviyelerde kesintisiz olarak sürdürdüğümüz bu atölyeler, zaman zaman yüz yüze gerçekleşiyor; dijital kanallar üzerinden yürüttüğümüz oturumlar ise İstanbul dışından kadınların katılımına da olanak sağlıyor.

Kadınlar olarak tarihimizin önemli dönüm noktaları olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü gibi özel günlere yönelik faaliyetlerimizi de ağ çalışmalarımıza katılan kadınların desteğini alarak sürdürüyor, beyin fırtınası yapıyor, çeşitli yazılı ve görsel materyalleri birlikte üretiyoruz.