Tasarım ve Üretim Atölyeleri

Tasarım ve dikiş alanında beceri kazandırmayı desteklediğimiz atölyelerimizde, psikolojik iyileşme ve dayanışma ilişkilerini güçlendirmeyi de hedefliyoruz. Saha ofisimizdeki geniş kapasiteli tekstil,  tasarım ve etkinlik atölyelerinin kapıları ilgilenen tüm kadınlara açık. Kadınların zevklerini, beğenilerini, beklentilerini paylaşarak ‘iyileştirici’ gücü açığa çıkarmak, yaşadıkları sorunları görünür kılmak odaklı, birlikte tasarlama ve ürüne dönüştürme faaliyetleri uyguluyoruz.

Üretim Atölyelerinde en çok kullanılan, düz dikiş, overlok, reçme ve zig-zag makineleri bulunmaktadır ve periyotlar halinde eğitimlerimiz devam etmektedir. Becerilerini belli bir alanda çalışabilecek düzeyde geliştirenlere, istedikleri takdirde; bu becerisi temelinde iş bulması veya gelir getirici üretim yapabilmesi için yol gösteriyor, mesleki eğitim veya iş kurma desteği alabilecekleri kurumlarla ilişki kurmalarını da sağlıyoruz. 

Burada Türkiyeli ve mülteci kadınlarla birlikte üretim yaparken yukarıdan bir model empoze etmek yerine, arzu edilen ve ihtiyaç duyulan bir kolektifler sistemi içinde alternatifleri modellemek için bir zemin oluşturuyoruz. Aynı zamanda ürün ortaya çıkarmak hedefli olsak da, küçük de olsa hayatımızı tasarlamak ve değiştirmek çizgisindeki sonuçları daha çok önemsiyoruz. Bu bağlamda pek çok geri dönüş alıyoruz. Bir çok alanda olduğu gibi sanatın ve tasarımın  da erkek hegemonyasından çıkması dileğiyle küçük adımlar atıyoruz. Bunun için her türlü malzemeyi ve kültür sanat alanının pek çok disiplinini bir arada kullanıyoruz.

Atölyelerimizde çoğu geri dönüşüm ve ileri dönüşüm malzemelerini mümkün oldukça öncelikli olarak kullanıyoruz. Yararlanıcıların tüm malzemelerini atölyelerce karşılıyoruz. Kadın yoksulluğunun derinleştiği şu zamanlarda karşılıklı olarak birikimlerimizi paylaşıyor yeni çözümler yaratıyoruz.

Aynı anda 20 kadınla çalışabildiğimiz atölyelerimizde yaklaşık olarak yılda 100-120 kadın düzenli olarak faydalanıyor. Onun haricinde ‘Çarşamba Atölyeleri’inde farklı materyallerle farklı tasarımlar üzerine çalışıyoruz; keçe atölyesi, mum atölyesi, kağıt atölyesi vb. Bu atölyelere düzenli devam etmek gerekmiyor, isteyen tüm kadınlar katılabiliyor. Çıkan ürünleri zaman zaman sergiliyoruz.