Kadın Kadının Yurdudur

KADAV olarak 2017 yılında Mart ve Nisan ayları boyunca çeşitli kadın örgütlerine, göç ve insani yardım örgütlerinde çalışan kadınlara ve Suriyeli kadın örgütlerine yapılan çağrılara verilen yanıtlar sonucunda, 14-15 Nisan 2017 tarihlerinde çeşitli illerden 80 kadının İstanbul’da bir araya gelmesiyle “Kadın Kadının Yurdudur: Göç ve Cinsiyet Temelli Şiddet Çalıştayı” gerçekleştirildi.

İki gün boyunca göçmen kadınlara yönelik şiddet biçimlerinin ve bu şiddet biçimleri ile mücadele yöntem önerilerinin tartışıldığı çalıştayın sonucunda, bu çalıştayın bir ilk adım olarak görülmesi, bunun sonucunda Türkiyeli ve Suriyeli kadınların ve diğer göçmen grupların ortak bir zemin inşa ederek bir dayanışma ağı oluşturması isteği tüm katılımcı kadınlar tarafından dile getirildi. Kadın Kadının Yurdudur Dayanışma Platformu, işte bu buluşmanın meyvesi olarak doğdu.

2018 ve 2019 yıllarında Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin desteği ile ivme kazanan platformun üyeleri, ilk olarak Gaziantep ve Hatay’da gerçekleştirilen, CEDAW, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun’u içeren iki eğitimde bir araya geldi. Ardından 18-19 Mart 2019’da İstanbul’da “Göç Gerçeği ve Cinsiyet Temelli Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadelede Bütüncüllük” çalıştayında buluştuk. Çalıştayın sonuç bildirgesi ile göçmen kadınların yaşadığı temel sorunlara dair hem devlet kurumlarına, hem sivil topluma yönelik politika önerileri ve stratejiler belirlendi.

Kadın Kadının Yurdudur Dayanışma Platformu, 2017’den bu yana Adana’dan, Mersin’den, Hatay’dan, Şanlıurfa’dan, Mardin’den, Gaziantep’ten Türkiyeli ve Suriyeli kadınların katılımıyla genişledi, zenginleşti. 2020’den bu yana pandemi nedeniyle yan yana gelmekte zorlansak da dijital kanallarla birbirimizin yanında olduk; bundan sonra farklı göçmen gruplardan kadınların da katılımıyla dayanışmamızı büyütmeyi hedefliyoruz.