Kapasite Geliştirme Eğitimleri

KADAV’ın temel hedeflerinden biri, kadınlara yönelik faaliyetler yürüten kurum ve örgütlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve cinsiyet eşitliği bakış açısının anaakımlaştırılmasıdır. Bu çerçevede, temasta olduğumuz ya da bizimle bağlantıya geçen kurumlara yönelik çok sayıda eğitim içeriği ve modülü oluşturduk. Bu kurumlar arasında göç ve insani yardım alanında çalışan örgütler, kadın örgütleri, çeşitli dernek ve vakıflar, İstanbul’dan ve Türkiye’nin dört bir yanından yerel yönetimler bulunuyor.

Sahada doğrudan göçmen kadınlara yönelik çalışma yürüten kurum ve örgütlerin çalışanlarının ve gönüllülerinin kadınları koruyan yasal çerçeve hakkında bilgilendirilmesi, öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu sebeple başta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyete Dayalı Şiddet, 6284 Sayılı Kanun ve Şiddetten Korunma Mekanizmaları, Şiddet Alanında Göçmen Kadınlarla Çalışma İlkeleri ve Görüşme Teknikleri olmak üzere Medeni Kanun ve kadınları koruyan yasal çerçeve, İstanbul Sözleşmesi, CEDAW gibi eğitim içerikleriyle kurumsal kapasite güçlendirme faaliyetimizi sürdürüyoruz.

Bunun yanı sıra, göçmen kadınlara destek alanında çalışmaya başlayan ve örgütsel kapasitelerini güçlendirmeyi hedefleyen kadın örgütlerine yönelik Göç Hukuku ve Göçmen Kadınlara Yönelik Yasal Çerçeve, Göçmen Kadınlarla Çalışma İlkeleri, Göç ve Cinsiyet Temelli Şiddet, Başvuru Alma Süreci ve Görüşme Teknikleri eğitimleri gerçekleştiriyor, aynı zamanda karşılıklı olarak sahadaki deneyimlerimizi paylaşıp birlikte güçlenmeye ve strateji geliştirmeye gayret ediyoruz.