Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) çeşitli pozisyonlarda ekip arkadaşları arıyor.

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) 1999 yılında toplumsal cinsiyete duyarlı afet dayanışması grubu olarak oluşan, 2001 yılında vakıf statüsünde İstanbul’da kurulan bağımsız, feminist bir kadın örgütüdür. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı ayrımcılık, şiddet ve kadın yoksulluğu ile mücadele eder.  KADAV, kimsenin cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık ve şiddete maruz bırakılmadığı, ataerkil tahakküm mekanizmalarının sona erdiği, doğa ve emek sömürüsünün ortadan kaldırıldığı bir yaşam için çalışır.  

Hak temelli ve katılımcı savunuculuk perspektifiyle, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı ayrımcılık, şiddet ve kadın yoksulluğuyla mücadele etmek, gönüllüleri ve katılımcılarının cinsiyet eşitliği yönünde düşünsel dönüşümü ve dayanışma ilişkileri geliştirmelerine katkı sunmak, kaynaklara ve kamu hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amaçları doğrultusunda hareket eder. KADAV, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sonucu her türlü ayrımcılığa uğrayan kadınları kapsayan programların uygulanmasının yanı sıra, kuruluş amacının devamı olarak, doğal ve insan eylemleriyle gelişen ekolojik yıkımlar, savaşlar gibi her çeşit afetten etkilenen ve çok faktörlü ayrımcılığa maruz bırakılan kadınları önceler. Ana hedef kitlesi çocuklar olmamakla birlikte, cinsiyetçi toplumsal yapının bir sonucu olarak ortaya çıkan bakım yükü, çocukların cinsel istismarı ve çocuk işçiliği gibi konular çerçevesinde çocuklar da hedef grubuna dahildir. 

KADAV temel olarak şu çalışma ilkelerini benimser:

KADAV, feminist yöntemlerle çalışan bir örgüttür. Çalışmalarının her aşamasında açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirliği benimser, kurumsal işleyişini bunları sağlayacak şekilde düzenler. Her türlü faaliyetinin tüm hak alanlarına duyarlı olmasını sağlar; sınıf, yaş, din, etnik köken, milliyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim, medeni durum, dil ve benzeri faktörlere dayalı her türlü ayrımcılığa, militarizme ve şiddet içeren her türlü politika, söylem ve eylemlere karşıdır. Çalışmalarını yatay yapılarla, hiyerarşik olmayan yöntemlerle yürütmeye ve KADAV bünyesindeki herkesin eşit düzeyde çalışmasını sağlamaya gayret eder. Kolektif çalışma ilkesini benimser.

KADAV, yukarıda belirtilen ilkeleriyle uyumlu çalışacak ve 1 yıl süreyle “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Şiddetten Koruma Çalışmaları” kapsamında aşağıda belirtilen pozisyonlarda tam zamanlı olarak görev alacak çalışma arkadaşları arıyor. 

 
Pozisyon – Tercüman 
 • İlan Kapanış Tarihi: 17.06.2022
 • Pozisyon Süresi: 12 ay
 • Çalışma Şekli: Tam Zamanlı
 • Yer: İstanbul
 • Başvuru Kodu: UNW-A.1.4 Tercüman Başvuru

KADAV, İstanbul’da ikamet etmekte olan ve “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Şiddetten Koruma” kapsamında yapılacak çalışmada 1 yıl süresince Arapça-Türkçe dillerinde Tercüman olarak sorumluluk alacak bir ekip arkadaşı arıyor. Pozisyon tam zamanlı olarak ofis çalışması gerektirmektedir. 

Sorumluluklar

 • Vaka çalışmasının sürdürülebilmesi için Arapça konuşan Suriyeli mültecilerle yapılacak tüm yüz yüze, çevrimiçi görüşmeler veya telefon görüşmelerinde eş zamanlı sözlü tercüme sağlamak
 • Gerekli durumlarda vaka çalışanları ile birlikte tercüman olarak danışana eşlik etmek
 • Vaka yönetim sürecinde, Arapça konuşan danışanların Arapça yazılmış olan ilgili belgelerinin yazılı tercümesini yapmak;
 • Proje süresince üretilecek duyuru, görünürlük materyalleri için Arapça çeviri desteği sağlamak
 • Arapça tercüme konularında, ilgili diğer iş ve görevleri yerine getirmek
 • Vaka yönetiminde mesleki ve etik ilkelere bağlı, her türlü ayrımcılık ve damgalamadan uzak, insan haklarına saygılı, başvuranın mahremiyet hakkını koruyan bir biçimde ve kültürlerarası farklılıkları gözeterek çalışmak

Aranan Özellikler

 • Türkçe ve Arapça dillerinde ileri düzeyde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerilerine sahip olan, 
 • Tercihen Kürtçe ve Farsça dillerinde temel seviyede iletişim kurabilen,
 • Tercihen, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve mülteci alanındaki sivil toplum alanında (profesyonel veya gönüllü olarak) en az 1 yıllık deneyimi olan,
 • En az 1 yıl benzer pozisyonlarda çalışmış,
 • Tercihen, Psikososyal Destek Projeleri kapsamındaki aktivitelerde çalışmış,
 • Temel bilgisayar becerilerine (Microsoft Office) sahip
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • KADAV’ın yönetim yapısına ve ilkelerine uyumlu çalışabilecek,

Adaylar, özgeçmişlerini ve başvuru motivasyonlarını özetledikleri bir e-maili 17 Haziran 2022 günü saat: 17:00’ye kadar “UNW-A.1.4 Tercüman Başvuru” başlığıyla info@kadav.org.tr adresine göndererek başvurabilirler.

Pozisyon- Sosyal Hizmet Uzmanı
 • İlan Kapanış Tarihi: 17.06.2022
 • Pozisyon Süresi: 12 ay
 • Çalışma Şekli: Tam Zamanlı
 • Yer: İstanbul
 • Başvuru Kodu: UNW-A.1.3 SHU Başvuru

KADAV, İstanbul’da ikamet etmekte olan ve “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Şiddetten Koruma” kapsamında yapılacak çalışmada 1 yıl süresince Sosyal Hizmet Uzmanı olarak sorumluluk alacak ekip arkadaşları arıyor. Pozisyon tam zamanlı olarak ofis çalışması gerektirmektedir. 

Sorumluluklar

 • Tüm vaka yürütme sürecinin (tespit, değerlendirme, plan, uygulama, takip ve kapanışı içeren şekilde) yönetilmesi ve raporlanması işlerini yürütmek
 • Vaka yönetim sürecine dahil olan diğer ekip arkadaşları ile koordinasyon içinde çalışmak
 • Koruma alanında güncellenen bilgilerden proje ekibini düzenli olarak haberdar etmek
 • Danışanlarla sürekli ve interaktif bir iletişim yürütmek
 • Danışanların toplumsal cinsiyete dayalı şiddet bağlamında koruyucu ve önleyici mekanizmalara erişiminin sağlanmasını desteklemek
 • Proje kapsamında sunulan destek müdahalesinin titizlikle ve sosyal çalışma etiğine uygun yürütmek
 • Acil koruma ihtiyacı olan vakaların hızlı bir biçimde tespit edilip gerekli müdahaleyi belirlemek
 • Gerekli durumlarda danışanları KADAV dışındaki kurumlara yönlendirmek
 • İhtiyaçları belirlemek ve alandaki paydaşlarla etkileşimi artırmak amacıyla haritalama çalışması yürütmek
 • Tutum, karar ve eylemlerinde Sosyal Hizmet mesleği etik ilkeleri ve sorumluluklarına bağlı olarak çalışmak 
 • Veri tabanı girişi için gerekli bilgi ve belgeleri korumak ve veri tabanına kaydetmek
 • KADAV içerisindeki diğer çalışma grupları ile koordineli şekilde çalışmak

Aranan Özellikleri

 • Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmet lisans programından mezun,
 • Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve mülteci alanlarında daha önce en az 2 yıl görev almış, 
 • Tercihen B1 seviyesinde İngilizce bilen,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Tercüman eşliğinde çalışabilen,
 • KADAV’ın yönetim yapısına ve ilkelerine uyumlu çalışabilecek,
 • Adaylar, özgeçmişlerini ve başvuru motivasyonlarını özetledikleri bir e-maili 17 Haziran 2022 günü saat: 17:00’ye kadar “UNW-A.1.3 SHU Başvuru” başlığıyla info@kadav.org.tr adresine göndererek başvurabilirler.

İlk değerlendirme neticesinde yalnızca ön elemeyi geçen adaylar ile iletişime geçilecektir. 

Yorum Yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.