Kitaplar

TOPLUMSAL CİNSİYET: BİZE YÜKLENEN ROLLER

Kamla Bhasin

Feminist söylem açısından ele alınan toplumsal cinsiyet kavramının irdelendiği bu kitapta, “toplumsal cinsiyet” ve “kadın”; kadınlar ve kalkınma” ve “toplumsal cinsiyet ve kalkınma”; toplumsal cinsiyet ve ataerkil sistem; toplumsal cinsiyet, kast ve sınıf arası ilişkileri ile ilgili sorunlar tartışılmaktadır. Başta, toplumsal cinsiyet üzerine çalışanlar olmak üzere, tüm kadın ve  erkeklerin okuması gereken bir kaynak kitap.

Temas’ın her sayısında, KADAV’ın hem Türkiyeli ve göçmen kadınlara, hem de çeşitli kurum ve örgütlere yönelik faaliyetleri, Kadınlarla Dayanışma Merkezi’nde düzenli olarak yürütülen grup güçlenme etkinlikleri, yaratıcı üretim ve Türkçe atölyeleri, Dansla Temas atölyesi, iki dilde yayınlanan kadın dergimiz Mor Ahval’den içerikler ve aylık tematik eğitim ve etkinliklere dair haberlere ulaşabilir, faaliyetlerimizde yer almak ya da KADAV’la orta çalışmalar yürütmek üzere bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

ATAERKİL SİSTEM: ERKEKLERİN DÜNYASINDA YAŞAMAK

Kamla Bhasin

Elinizdeki kitap, ataerkil sistemin pek çok yanını kolay anlaşılır ve kavranabilir bir tarzla gözler önüne seriyor. Soru ve cevap şeklinde sunulan bu kitap, kadınların ikincil konumunun feministler tarafından  kuramsallaştırılmasında analitik bir kategori olarak ataerkil sistemin ortaya konmasına ve bu sistemin nasıl kurulduğuna, kökenlerine, tarihsel olarak ve dünyanın farklı bölgelerinde nasıl geliştiğine bakıyor. Kitapçık, ataerkil denetim altında olan başlıca toplumsal ve siyasi kurumların kadınlara karşı özel ayrımcılık biçimleri uyguladığı bir yer ve zamanda kadınların toplumsal değişim için verdikleri mücadeleleri göstermeye çalışıyor.

Temas’ın her sayısında, KADAV’ın hem Türkiyeli ve göçmen kadınlara, hem de çeşitli kurum ve örgütlere yönelik faaliyetleri, Kadınlarla Dayanışma Merkezi’nde düzenli olarak yürütülen grup güçlenme etkinlikleri, yaratıcı üretim ve Türkçe atölyeleri, Dansla Temas atölyesi, iki dilde yayınlanan kadın dergimiz Mor Ahval’den içerikler ve aylık tematik eğitim ve etkinliklere dair haberlere ulaşabilir, faaliyetlerimizde yer almak ya da KADAV’la orta çalışmalar yürütmek üzere bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

FEMİNİZM ÜZERİNE BAZI SORULAR

Kamla Bhasin – Nighat Said Khan

Ortaya çıktığından bu yana hakkında pek çok şey söylenen ve söylenmekte olan Feminizm ile ilgili çeşitli ve farklı kesimlerin sorularının yanıtlanabileceği bir kitap. Kitap, aşağıda bir kısmı verilmiş olan soruların yanıtlarının arandığı, küçük ama önemli bir kaynak niteliğindedir. 

Temas’ın her sayısında, KADAV’ın hem Türkiyeli ve göçmen kadınlara, hem de çeşitli kurum ve örgütlere yönelik faaliyetleri, Kadınlarla Dayanışma Merkezi’nde düzenli olarak yürütülen grup güçlenme etkinlikleri, yaratıcı üretim ve Türkçe atölyeleri, Dansla Temas atölyesi, iki dilde yayınlanan kadın dergimiz Mor Ahval’den içerikler ve aylık tematik eğitim ve etkinliklere dair haberlere ulaşabilir, faaliyetlerimizde yer almak ya da KADAV’la orta çalışmalar yürütmek üzere bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

Emet Değirmenci

İklim değişikliğinin ekolojik bir kriz halini aldığı, gezegenin yeni bir toplu yok oluş evresine doğru hızla ilerlediği, doğanın tüm bileşenlerinin çoklu bir saldırıya maruz bırakıldığı günümüz koşullarında feminizmi ve ekolojizmi bir arada ve bir ilişki sistemi içinde ele alan bakış açılarına belki de hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktayız. Doğa ve Kadın: Ekolojik Dönüşümde Feminist Tartışmalar’ın bu ihtiyaca karşılık geldiğini düşünüyor, başta feminizm ve ekoloji alanında mücadele yürüten kişi ve kurumlar olmak üzere herkes için yararlı bir kaynak olmasını ümit ediyoruz.

SENDİKASIZ KADINLAR KADINSIZ SENDİKALAR

Betül Urhan

Sendikaların Kadın Politikalarını inceleyen bu araştırma ile kadınların sendikal örgütlenmesini, sendikalarla ilişkisini ve sendika içindeki konumunu belirleyen faktörlerin ortaya konulması amaçlanmış ve kadınların üyelik ve temsil konusunda yaşadıkları sorunların nedenleri, sendikacılar ve uzmanların görüşleri üzerinden belirlenmeye çalışılmıştır.

Temas’ın her sayısında, KADAV’ın hem Türkiyeli ve göçmen kadınlara, hem de çeşitli kurum ve örgütlere yönelik faaliyetleri, Kadınlarla Dayanışma Merkezi’nde düzenli olarak yürütülen grup güçlenme etkinlikleri, yaratıcı üretim ve Türkçe atölyeleri, Dansla Temas atölyesi, iki dilde yayınlanan kadın dergimiz Mor Ahval’den içerikler ve aylık tematik eğitim ve etkinliklere dair haberlere ulaşabilir, faaliyetlerimizde yer almak ya da KADAV’la orta çalışmalar yürütmek üzere bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.