KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU

Kadına yönelik şiddete karşı sürdürdüğümüz da(ya)nışma çalışmamız sırasında şiddetle mücadelede devletin önleme ve koruma sorumluluğu, başvuru ve şikayet mekanizmaları, haklara ve hizmetlere erişim konularında yaşanan hak ihlallerini 2021 yılının başından beri, belirli periyotlarla çıkardığımız raporlar ile kamuoyuyla paylaşıyoruz. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz bırakılan göçmen, mülteci, sığınmacı ve Türkiyeli kadınların deneyimlerini ve gözlemlerimizi paylaştığımız bu raporların, kadına yönelik şiddete karşı nitelikli önleyici ve koruyucu mekanizmalar geliştirilmesi ve bunların etkin şekilde uygulanması mücadelesine katkı sunmasını ve kadın dayanışmasının önemini vurgulamasını istiyoruz.